Лечението на кариеса се провежда в съответсвтие с най-новите методи за минимално-инвазивна адхезивна дентална медицина.

Зъбите на малките деца също имат нужда от грижа. Въпреки, че те са за сравнително кратък период от време (5-7) години в устата на човек, те трябва да бъдат поддържани и здрави за да се създадат добри условия за развитие на постоянните зъби, които през този период се оформят в костта. Освен това е важно у децата в тази възраст да се създадат хигиенни навици и орална и здравна култура